Pho Do Go phodogo

Tượng gỗ Quan Công được toàn bộ người yêu thích ngày nay. Quan Công với tên thật là Quan Vũ. Ông được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lúc còn nhỏ ông vẫn được học cả văn cả võ. Lúc niên thiếu ông mang khiến cho nghề bán đậu phụ.

  

phodogo's Answers


No Question Answered yet.