New Tutorials:   JAVASCRIPT    SASS/SCSS    PL/SQL  

Pho Do Go phodogo

Tượng gỗ Quan Công được toàn bộ người yêu thích ngày nay. Quan Công với tên thật là Quan Vũ. Ông được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lúc còn nhỏ ông vẫn được học cả văn cả võ. Lúc niên thiếu ông mang khiến cho nghề bán đậu phụ.

  

 Recent Questions


No Question Asked

 Recent Answers


No Question Answered  User Activity Roll


Nothing to show. Lazy User!